Galicia dixital: Políticas culturais e tendencias na xestión do legado cultural

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Galicia dixital: Políticas culturais e tendencias na xestión do legado cultural
Digitizing Galicia: Cultural Policies and Trends in Cultural Heritage Management
 
Creator Volkova, Ekaterina
 
Subject Cultura galega
Política cultural; legado cultural; dixitalización; Xunta de Galicia; Galiciana; Afundación; ABANCA
Galician culture
Cultural policy; cultural heritage; digitization; Xunta de Galicia; Galiciana; Afundación; ABANCA
 
Description En Galicia, as políticas culturais desenvolvéronse de maneira significativa desde o establecemento do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981. O goberno galego veu xogando un papel fundamental na escena cultural. Porén, os sectores civil e, nomeadamente, o privado fixeron contribucións substanciais na promoción de diferentes áreas da cultura galega. Este artigo ofrece unha panorámica das políticas culturais centrándose no ámbito da xestión do legado cultural na era global, particularmente no referente ao emprego das novas tecnoloxías da información e a comunicación e dixitalización.
Cultural policies have developed in Galicia significantly since the establishment of the 1981 Statute of Galician Autonomy. The Galician government has played a key role in the Galician cultural scene. However, the civil and, especially, private sectors have made a substantial contribution to the promotion of different areas of Galician culture. This article presents an overview of Galician cultural policies focusing on the area of cultural heritage management in the global era, particularly on the uses of new information and communication technologies and digitization.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2019-03-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Avaliado pelos pares
Artigo revisado por persoas expertas
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.1
10.1344/abriu2018.7.1
 
Source Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 25-45
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 25-45
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 25-45
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 25-45
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 25-45
2014-8534
2014-8526
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.1/29007
 
Coverage Galicia
Século XXI

Galicia
twenty-first century

 
Rights Copyright (c) 2018 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library