Santiago de Compostela e a articulación espacial do poder: da Catedral á Cidade da Cultura

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Santiago de Compostela e a articulación espacial do poder: da Catedral á Cidade da Cultura
Santiago de Compostela and the Spatial Articulation of Power: From the Cathedral to the Cidade da Cultura
 
Creator Bermúdez, Silvia
 
Subject Cultura galega
Camiño de Santiago; Catedral; branding; espazo material; destino global; Disneyficación; Cidade da Cultura de Galicia
Galician culture
Camiño de Santiago (Way of Saint James); cathedral; branding; material space; global destination; Disneyfication; Cidade da Cultura (City of Culture)
 
Description Para examinar a noción de «Galicia glocal» este ensaio céntrase na serie de empresas arquitectónicas, políticas e económicas que se realizan para transformar o remoto sitio coñecido como Campus Stellae nun destino sagrado paneuropeo na Idade Media —a través do Camiño de Santiago— e despois nun destino global no século XXI que opera dentro de procesos de Disneyficación. Dáse atención especial a dúas producións distintas do espazo material: a obtención no século xii do estatuto metropolitano para Santiago de Compostela; e a inauguración en xaneiro de 2011 da incompleta Cidade da Cultura de Galicia. En ambos os casos, cada esforzo arquitectónico buscaba superar a súa localidade mostrando no proceso os modos nos que o espazo, o lugar e o capital están entrelazados.
To examine the notion of «Glocal Galicia» this essay focuses on the series of architectural, political, and economic enterprises carried out to transform the remote site known as Campus Stellae first into a sacred pan-European journey’s end in the Middle Ages—via the Camiño de Santiago (Way of St. James)—and then into a 21st century global destination that works within Disneyfication processes. Particular attention is paid to two distinct productions of material space—the securing in the 12st century of metropolitan status for Santiago de Compostela, and the inauguration on January 2011 of the incomplete Cidade da Cultura de Galicia (City of Culture of Galicia). In both instances, each architectural endeavor sought to supersede its locality while exposing the manners in which space, place, and capital are intertwined.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2019-03-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Avaliado pelos pares
Artigo revisado por persoas expertas
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.2
10.1344/abriu2018.7.2
 
Source Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 47-58
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 47-58
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 47-58
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 47-58
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No 7 (2018): Glocal Galicia: Redefining Galician Culture in the Global Age; 47-58
2014-8534
2014-8526
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2018.7.2/29008
 
Coverage Galicia
Século XXI

Galicia
twenty-first century

 
Rights Copyright (c) 2018 Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library