Relacions de successos i teatre barroc: el setge de Girona i De fuera vendrá (1654) d'Agustín Moreto.

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Relacions de successos i teatre barroc: el setge de Girona i De fuera vendrá (1654) d'Agustín Moreto.
´Relaciones de sucesos`and Baroque theatre: The siege of Girona and Agustín Moreto´s ´De fuera vendrá`(1654)
Relaciones de sucesos y teatro barroco: el sitio de Gerona y De Fuera Vendrá (1654) de Agustín Moreto
 
Creator Moreno Jiménez, Sergio; Universitat de Girona
 
Subject Teatre; barroc; relacions; comèdia nova; reelaboració; Agustín Moreto
Theatre; baroque; relaciones; comedia nueva; adaptations; Agustín Moreto
Teatro; barroco; relaciones; comedia nueva; reelaboración; Agustín Moreto
 
Description L’eclosió del periodisme primitiu va conèixer un auge extraordinari des de pràcticament finals del segle xvi i durant tot el xvii. Bona mostra n’ofereix la fama de què va gaudir el format editorial que ràpidament va constituir el gènere anomenat relació: entre tres i sis folis en quart (de vegades més) que donaven notícia breu de festes, esdeveniments significatius, victòries militars, etc., i que solien incorporar des de descripcions fidels del fet fins a composicions poètiques d’elogi o vituperi. Aquest auge es pot xifrar en la utilització que el teatre en va fer. En efecte, dramaturgs com Lope de Vega, Mira de Amescua, Calderón de la Barca o Agustín Moreto, conscients de l’èxit desmesurat d’aquest gènere, sovint van incorporar a les seves peces relats extrets directament d’una o diverses relacions per tal de narrar un esdeveniment que sabien que era d’interès públic. Aquest treball té com a objectiu explicar aquest mecanisme a través de l’adaptació que fa Moreto de les relacions sobre el setge de Girona de 1653 a la seva obra De fuera vendrá (1654), per tal de donar compte d’aquest interessant tipus de confluència artística barroca. 
There was an extraordinary blossoming of early journalism in the late sixteenth century and throughout the entire seventeenth century. One indication of this phenomenon is the impact of a type of writing that quickly grew into the genre known as relación. These documents consisted of from three to six quarto folios (or sometimes more) that provided brief accounts of celebrations, important events, military victories, etc. They also often included detailed descriptions of events as well as poetry, whether of praise or vituperation. The genre may be evaluated through its presence in theatrical works. Playwrights such as Lope de Vega, Mira de Amescua, Calderón de la Barca and Agustín Moreto, who were all aware of the genre’s enormous success, often incorporated portions of relaciones directly into their plays as a way of narrating events that they knew were of general interest. This article explores this mechanism of Baroque artistic convergence by looking at Moreto’s adaptation of relaciones concerning the 1653 siege of Girona in his 1654 work De fuera vendrá.
La eclosión del periodismo primitivo conoció un auge extraordinario desde prácticamente finales del siglo xvi y durante todo el siglo xvii. Buena muestra de ello ofrece la fama de que gozó el formato editorial que rápidamente constituyó el género llamado relación: entre tres y seis folios en cuarto (a veces más) que daban noticia breve de fiestas, acontecimientos significativos, victorias militares, etc., y que solían incorporar desde descripciones fieles del hecho hasta composiciones poéticas de elogio o vituperio. Este auge puede cifrarse en la utilización que hizo de él el teatro. En efecto, dramaturgos como Lope de Vega, Mira de Amescua, Calderón de la Barca o Agustín Moreto, conscientes del éxito desmesurado del género, a menudo incorporaron a sus piezas relatos extraídos directamente de una o varias relaciones, con el fin de narrar un hecho que sabían era de interés público. El presente trabajo tiene como objetivo explicar este mecanismo a través de la adaptación que Moreto hizo de las relaciones sobre el sitio de Girona de 1653 en su obra De fuera vendrá (1654), a fin de dar cuenta de este interesante tipo de confluencia artística barroca.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-moreno
10.5565/rev/manuscrits.214
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 81-98
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 81-98
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 37 (2018): Cantar i contar la història en el Barroc; 81-98
2014-6000
0213-2397
 
Language spa
 
Relation https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v37-moreno/214-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2018 Sergio Moreno Jiménez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library