AIJR Books

"AIJR Books" is published by AIJR Publisher with an  aims to publish high-quality open-access books in all academic fields.  AIJR books offering publication of Books Monograph, Edited Volumes, Academic Thesis/dissertation & Conference Proceedings with ISBN and DOI.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • Abstracts of International Conference on Innovations in Business Management
  Srivastava, Ankita ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Sharma, Raghvendra Kumar ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Goli, Alireza ; Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd; Papo, Anthony ; David Kawage; Kamalakanta Muduli; John Pumwa; Dario Burgio; Vikas Kumar; Anil Kumar; Fredrick Sawe; Garza-Reyes, Jose Arturo ; Md. Abdul Moktadir; Yogesh Kumar Sharma; Sachin Kumar Mangla; Yigit Kazancoglu; Pradeep Kumar; Abhishek Vishwakarma; Debasis Mohanty; Ayushi Mittal; Neeraj Aswal; Ayyappan; Nipun Garg; Chikatimalla Baalark; Divya Khatter; Priyanka Yadav; Sakshi Vashisht; Ravi Vashisht; Pooja Mathur; Neha Gupta; Satyendra P. Singh; Priyanka Sadhna; Pratima Daipuria; Ranjana Rawat; Tanushree Gupta; Vijay Kumar Jain; Aditi Dhiya; A Sridhar; K Rajendra; Ankita Mandoliya; Amit Joshi; Anubha Maurya Walia; Anusuya Biswas; Kalpana Singh; Bharathi S. G.; N. Elangovan; Deepti Kiran; Itisha Sharma; Aishwarya Kumar; Atul Bamrara; Dilip Kumar; Rajeev P.V.; Jaspreet Dhaiya; Sagar Khanijo; Kaki Venkata Rao; PNVV Satyanarayana; Rashmi Choudhary; Srivastava, Pooja Prakash ; Rubee Singh; Priyanka Singh; Sanjana Takkar; Sonal Pundhir; Sumanjit Dass; Shradha Kabra; VN Saxena; T. Aparna; Francis Lazar Puthiry; M. Shuaib Ahmed; S. Abdul Sajid; Mahadev Ota; Varun Mohan; Mohd Sajid; R. S. Bhardwaj; Monisha Bahuguna; Udit Nautiyal; Pankaj Chaudhary; Dhanashri S. Havale; Chetan Chaudhari; Hem Ritu Verma; Meenakshi; Gurleen Kaur Chahal; Rimple Sharma; Yuvika Singh; Gurleen Kaur Anand; Yuvika Singh; Preeti Lata Singh; Anamika Muyal; Ashima Muyal; Rajesh Kumar; Vinita Agrawal; Vaishali; Prachi Pathak; Arshi; Yogita Pant; Laxmi Negi; Manish Kumar Srivastava; A. K. Tiwari; Nithya Sree R; Rashmi Chaudary; M. Vishnu Narayanan; Nitika; Ratnesh Chandra; Desh Pal; Brigadier Rajiv Sethi; Sanjeev Malaviya; P. Venkateswarlu; Muddu Vinay; Saumya Sharma; Neeraj Aswal; Sonia Gambhir; Vijay Prakash Srivastava; Mini Srivastava; Avneesh Singh; Abhishek Pandey; Pratiksha Dixit; Usha Pathak; Vani Ramesh; Ramanathan; Ankita Srivastava; Raghvendra Kumar Sharma
  AIJR Books
  2020-01-16
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Innovations in Business Management
  Srivastava, Ankita ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Sharma, Raghvendra Kumar ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Goli, Alireza ; Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd; Papo, Anthony ; David Kawage; Kamalakanta Muduli; John Pumwa; Dario Burgio; Vikas Kumar; Anil Kumar; Fredrick Sawe; Garza-Reyes, Jose Arturo ; Md. Abdul Moktadir; Yogesh Kumar Sharma; Sachin Kumar Mangla; Yigit Kazancoglu; Pradeep Kumar; Abhishek Vishwakarma; Debasis Mohanty; Ayushi Mittal; Neeraj Aswal; Ayyappan; Nipun Garg; Chikatimalla Baalark; Divya Khatter; Priyanka Yadav; Sakshi Vashisht; Ravi Vashisht; Pooja Mathur; Neha Gupta; Satyendra P. Singh; Priyanka Sadhna; Pratima Daipuria; Ranjana Rawat; Tanushree Gupta; Vijay Kumar Jain; Aditi Dhiya; A Sridhar; K Rajendra; Ankita Mandoliya; Amit Joshi; Anubha Maurya Walia; Anusuya Biswas; Kalpana Singh; Bharathi S. G.; N. Elangovan; Deepti Kiran; Itisha Sharma; Aishwarya Kumar; Atul Bamrara; Dilip Kumar; Rajeev P.V.; Jaspreet Dhaiya; Sagar Khanijo; Kaki Venkata Rao; PNVV Satyanarayana; Rashmi Choudhary; Srivastava, Pooja Prakash ; Rubee Singh; Priyanka Singh; Sanjana Takkar; Sonal Pundhir; Sumanjit Dass; Shradha Kabra; VN Saxena; T. Aparna; Francis Lazar Puthiry; M. Shuaib Ahmed; S. Abdul Sajid; Mahadev Ota; Varun Mohan; Mohd Sajid; R. S. Bhardwaj; Monisha Bahuguna; Udit Nautiyal; Pankaj Chaudhary; Dhanashri S. Havale; Chetan Chaudhari; Hem Ritu Verma; Meenakshi; Gurleen Kaur Chahal; Rimple Sharma; Yuvika Singh; Gurleen Kaur Anand; Yuvika Singh; Preeti Lata Singh; Anamika Muyal; Ashima Muyal; Rajesh Kumar; Vinita Agrawal; Vaishali; Prachi Pathak; Arshi; Yogita Pant; Laxmi Negi; Manish Kumar Srivastava; A. K. Tiwari; Nithya Sree R; Rashmi Chaudary; M. Vishnu Narayanan; Nitika; Ratnesh Chandra; Desh Pal; Brigadier Rajiv Sethi; Sanjeev Malaviya; P. Venkateswarlu; Muddu Vinay; Saumya Sharma; Neeraj Aswal; Sonia Gambhir; Vijay Prakash Srivastava; Mini Srivastava; Avneesh Singh; Abhishek Pandey; Pratiksha Dixit; Usha Pathak; Vani Ramesh; Ramanathan; Ankita Srivastava; Raghvendra Kumar Sharma
  AIJR Books
  2020-01-16
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Innovations in Business Management
  Srivastava, Ankita ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Sharma, Raghvendra Kumar ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Goli, Alireza ; Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd; Papo, Anthony ; David Kawage; Kamalakanta Muduli; John Pumwa; Dario Burgio; Vikas Kumar; Anil Kumar; Fredrick Sawe; Garza-Reyes, Jose Arturo ; Md. Abdul Moktadir; Yogesh Kumar Sharma; Sachin Kumar Mangla; Yigit Kazancoglu; Pradeep Kumar; Abhishek Vishwakarma; Debasis Mohanty; Ayushi Mittal; Neeraj Aswal; Ayyappan; Nipun Garg; Chikatimalla Baalark; Divya Khatter; Priyanka Yadav; Sakshi Vashisht; Ravi Vashisht; Pooja Mathur; Neha Gupta; Satyendra P. Singh; Priyanka Sadhna; Pratima Daipuria; Ranjana Rawat; Tanushree Gupta; Vijay Kumar Jain; Aditi Dhiya; A Sridhar; K Rajendra; Ankita Mandoliya; Amit Joshi; Anubha Maurya Walia; Anusuya Biswas; Kalpana Singh; Bharathi S. G.; N. Elangovan; Deepti Kiran; Itisha Sharma; Aishwarya Kumar; Atul Bamrara; Dilip Kumar; Rajeev P.V.; Jaspreet Dhaiya; Sagar Khanijo; Kaki Venkata Rao; PNVV Satyanarayana; Rashmi Choudhary; Srivastava, Pooja Prakash ; Rubee Singh; Priyanka Singh; Sanjana Takkar; Sonal Pundhir; Sumanjit Dass; Shradha Kabra; VN Saxena; T. Aparna; Francis Lazar Puthiry; M. Shuaib Ahmed; S. Abdul Sajid; Mahadev Ota; Varun Mohan; Mohd Sajid; R. S. Bhardwaj; Monisha Bahuguna; Udit Nautiyal; Pankaj Chaudhary; Dhanashri S. Havale; Chetan Chaudhari; Hem Ritu Verma; Meenakshi; Gurleen Kaur Chahal; Rimple Sharma; Yuvika Singh; Gurleen Kaur Anand; Yuvika Singh; Preeti Lata Singh; Anamika Muyal; Ashima Muyal; Rajesh Kumar; Vinita Agrawal; Vaishali; Prachi Pathak; Arshi; Yogita Pant; Laxmi Negi; Manish Kumar Srivastava; A. K. Tiwari; Nithya Sree R; Rashmi Chaudary; M. Vishnu Narayanan; Nitika; Ratnesh Chandra; Desh Pal; Brigadier Rajiv Sethi; Sanjeev Malaviya; P. Venkateswarlu; Muddu Vinay; Saumya Sharma; Neeraj Aswal; Sonia Gambhir; Vijay Prakash Srivastava; Mini Srivastava; Avneesh Singh; Abhishek Pandey; Pratiksha Dixit; Usha Pathak; Vani Ramesh; Ramanathan; Ankita Srivastava; Raghvendra Kumar Sharma
  AIJR Books
  2020-01-16
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Innovations in Business Management
  Srivastava, Ankita ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Sharma, Raghvendra Kumar ; ICFAI Business School, ICFAI University, Dehradun; Goli, Alireza ; Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd; Papo, Anthony ; David Kawage; Kamalakanta Muduli; John Pumwa; Dario Burgio; Vikas Kumar; Anil Kumar; Fredrick Sawe; Garza-Reyes, Jose Arturo ; Md. Abdul Moktadir; Yogesh Kumar Sharma; Sachin Kumar Mangla; Yigit Kazancoglu; Pradeep Kumar; Abhishek Vishwakarma; Debasis Mohanty; Ayushi Mittal; Neeraj Aswal; Ayyappan; Nipun Garg; Chikatimalla Baalark; Divya Khatter; Priyanka Yadav; Sakshi Vashisht; Ravi Vashisht; Pooja Mathur; Neha Gupta; Satyendra P. Singh; Priyanka Sadhna; Pratima Daipuria; Ranjana Rawat; Tanushree Gupta; Vijay Kumar Jain; Aditi Dhiya; A Sridhar; K Rajendra; Ankita Mandoliya; Amit Joshi; Anubha Maurya Walia; Anusuya Biswas; Kalpana Singh; Bharathi S. G.; N. Elangovan; Deepti Kiran; Itisha Sharma; Aishwarya Kumar; Atul Bamrara; Dilip Kumar; Rajeev P.V.; Jaspreet Dhaiya; Sagar Khanijo; Kaki Venkata Rao; PNVV Satyanarayana; Rashmi Choudhary; Srivastava, Pooja Prakash ; Rubee Singh; Priyanka Singh; Sanjana Takkar; Sonal Pundhir; Sumanjit Dass; Shradha Kabra; VN Saxena; T. Aparna; Francis Lazar Puthiry; M. Shuaib Ahmed; S. Abdul Sajid; Mahadev Ota; Varun Mohan; Mohd Sajid; R. S. Bhardwaj; Monisha Bahuguna; Udit Nautiyal; Pankaj Chaudhary; Dhanashri S. Havale; Chetan Chaudhari; Hem Ritu Verma; Meenakshi; Gurleen Kaur Chahal; Rimple Sharma; Yuvika Singh; Gurleen Kaur Anand; Yuvika Singh; Preeti Lata Singh; Anamika Muyal; Ashima Muyal; Rajesh Kumar; Vinita Agrawal; Vaishali; Prachi Pathak; Arshi; Yogita Pant; Laxmi Negi; Manish Kumar Srivastava; A. K. Tiwari; Nithya Sree R; Rashmi Chaudary; M. Vishnu Narayanan; Nitika; Ratnesh Chandra; Desh Pal; Brigadier Rajiv Sethi; Sanjeev Malaviya; P. Venkateswarlu; Muddu Vinay; Saumya Sharma; Neeraj Aswal; Sonia Gambhir; Vijay Prakash Srivastava; Mini Srivastava; Avneesh Singh; Abhishek Pandey; Pratiksha Dixit; Usha Pathak; Vani Ramesh; Ramanathan; Ankita Srivastava; Raghvendra Kumar Sharma
  AIJR Books
  2020-01-16
  View Record | View Original
 • Investigation of Electrical and Optical Properties of Novel ZnO Nano Structures
  Uddin, Islam; Department of Applied Sciences & Humanities Faculty of Engineering and Technology, Jamia Millia Islamia
  AIJR Books
  2019-08-23
  View Record | View Original
 • Combined Hardening Behavior for Sheet Metal and its Application
  Toan, Nguyen Duc; School of Mechanical Engineering, Hanoi University of Science and Technology
  AIJR Books
  2019-08-14
  View Record | View Original
 • Bayesian Analysis and Reliability Estimation of Generalized Probability Distributions
  Tarray, Tanveer Ahmad; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science and Technology, Awantipora, Jammu and Kashmir, India, 192122; Ahmad, Peer Bilal; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science & Technology, Awantipora, Kashmir , India -192122; Mudasir, Sofi; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Rahman, Ahmadur; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh; Ahmad, Afaq; Jan, Uzma; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Fatima, Kawsar; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Lone, Showkat Ahmad; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh, 202002-India.; Malik, Aliya Syed; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India.; Ahmad, S P; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Reshi, J A; Department of Statistics, Govt. Boys Degree College, Anantnag, India; Sultan, Humaira; Department of Statistics S.P. College, Cluster University, Srinagar
  AIJR Books
  2019-03-26
  View Record | View Original
 • Bayesian Analysis and Reliability Estimation of Generalized Probability Distributions
  Tarray, Tanveer Ahmad; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science and Technology, Awantipora, Jammu and Kashmir, India, 192122; Ahmad, Peer Bilal; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science & Technology, Awantipora, Kashmir , India -192122; Mudasir, Sofi; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Rahman, Ahmadur; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh; Ahmad, Afaq; Jan, Uzma; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Fatima, Kawsar; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Lone, Showkat Ahmad; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh, 202002-India.; Malik, Aliya Syed; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India.; Ahmad, S P; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Reshi, J A; Department of Statistics, Govt. Boys Degree College, Anantnag, India; Sultan, Humaira; Department of Statistics S.P. College, Cluster University, Srinagar
  AIJR Books
  2019-03-26
  View Record | View Original
 • Bayesian Analysis and Reliability Estimation of Generalized Probability Distributions
  Tarray, Tanveer Ahmad; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science and Technology, Awantipora, Jammu and Kashmir, India, 192122; Ahmad, Peer Bilal; Department of Mathematical Sciences, Islamic University of Science & Technology, Awantipora, Kashmir , India -192122; Mudasir, Sofi; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Rahman, Ahmadur; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh; Ahmad, Afaq; Jan, Uzma; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Fatima, Kawsar; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Lone, Showkat Ahmad; Department of Statistics & Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh, 202002-India.; Malik, Aliya Syed; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India.; Ahmad, S P; Department of Statistics, University of Kashmir, Srinagar, India; Reshi, J A; Department of Statistics, Govt. Boys Degree College, Anantnag, India; Sultan, Humaira; Department of Statistics S.P. College, Cluster University, Srinagar
  AIJR Books
  2019-03-26
  View Record | View Original
 • Proceedings of First Conference for Engineering Sciences and Technology:
  Elalem, M A; Bin Saeed, Mohammed; Twati, Mohamed Otman; Elssaedi, Mosbah Mohamed; Department of Computer Science, Faculty of Science, Sirte University - Libya; Alrabaie, Abdelkader Salama; El marmuri, Marwan M M; Saffor, Emhimed; Galala, Khdega A.Yosef; Department of Computer Science, College of Education, Al Jufrah University; Eldenferia, Hamza; Elbergali, Jamal; Tanis, Burnhan Mustafa; AMA University - School of Graduate Studies; Ballera, Melvin A.; Technological Institute of the Philippines - Manila; Shernta, Samira Abu; Tamtum, Ali A; Aloud, Salim; Alkishriwo, Osama A. S.; Elghariani, Ali A; Akan, Aydin; Department of Electrical and Electronic Engineering, Istanbul University, Turkey; Alzreghi, Hanan Salem; Alsogkier, Izziddien; Alaswad, Fadel A. M.; Abousetta, Marai M; Alshushan, Mohamed A. S.; Alahemar, Mohamed; Masrub, Abdullah; Addeeb, AbdulSalam; Miskeen, Guzlan; Abdelgader, Aya H. S.; Aboughalia, Raneem A.; Altawil, Abdurahman Alsonosy; Abou-Hussien, Mohamed Youssef Ahmed; Omran, Abdelbaset Karem; Alrajhi, Majdi Masoud; Abusaeeda, Omar; Naas, Salah; Shashoa, Nasar Aldian; El-Sharif, Ibrahim Ahmed; El- Fandi, Mahmoud Mansour; Alfrd, Hesain Milad; Kagilik, A.; Mousa, S.; Enageem, I.; Krzma, Adnan S; Khamaira, Mahmoud Y; Abdulsamad, Maruwan; Alnass, A M; Elzowawi, Alseddig; Saad, Islam; Elsherif, Mustafa; Naser, I S; Alnajeh, Ahmed M; Aburas, Othman E; Arebi, Youssef Amer; Almaktoof, Ali M A; Shaouf, Abdulsslam M Ashoor; Wddan, Abdulbaset A Salem; Abusabee, Khairi M; Alajel, Khalid M; Elhamali, Salem O; Ben Mouhsen, Mohamed Altaher; Musbah, Abdalhamed A. E; Algoul, Salah M; Algish, Abdalbaset M. R; Abdalaslam, Eisa A; Alsadiq, Yousif A; Aziz, Abdelrazag; Basher, Tariq; Tabar, Essa; Omran, Ali; Muftah, Ali K; Abugderah, Mabruk M; Dakhel, Hakem S; Nasar, Ali Omran; Abusaleem, Jibriel; Tabar, Essa M; Elkais, Ali Ramadan; Zambri, Mohamed K; Milad, Asma Mustafa Husin; Awitil, Soud Saad; Kassim, Mohammad B; Wan Daud, Wan Ramli; Alhwaige, Almadi A; Ebshish, Ali S; Abdusalam, Salem M; Bshish, Ahmed M
  AIJR Books
  2018-11-30
  View Record | View Original
 • Proceedings of First Conference for Engineering Sciences and Technology:
  Elalem, M A; Bin Saeed, Mohammed; Twati, Mohamed Otman; Elssaedi, Mosbah Mohamed; Department of Computer Science, Faculty of Science, Sirte University - Libya; Alrabaie, Abdelkader Salama; El marmuri, Marwan M M; Saffor, Emhimed; Galala, Khdega A.Yosef; Department of Computer Science, College of Education, Al Jufrah University; Eldenferia, Hamza; Elbergali, Jamal; Tanis, Burnhan Mustafa; AMA University - School of Graduate Studies; Ballera, Melvin A.; Technological Institute of the Philippines - Manila; Shernta, Samira Abu; Tamtum, Ali A; Aloud, Salim; Alkishriwo, Osama A. S.; Elghariani, Ali A; Akan, Aydin; Department of Electrical and Electronic Engineering, Istanbul University, Turkey; Alzreghi, Hanan Salem; Alsogkier, Izziddien; Alaswad, Fadel A. M.; Abousetta, Marai M; Alshushan, Mohamed A. S.; Alahemar, Mohamed; Masrub, Abdullah; Addeeb, AbdulSalam; Miskeen, Guzlan; Abdelgader, Aya H. S.; Aboughalia, Raneem A.; Altawil, Abdurahman Alsonosy; Abou-Hussien, Mohamed Youssef Ahmed; Omran, Abdelbaset Karem; Alrajhi, Majdi Masoud; Abusaeeda, Omar; Naas, Salah; Shashoa, Nasar Aldian; El-Sharif, Ibrahim Ahmed; El- Fandi, Mahmoud Mansour; Alfrd, Hesain Milad; Kagilik, A.; Mousa, S.; Enageem, I.; Krzma, Adnan S; Khamaira, Mahmoud Y; Abdulsamad, Maruwan; Alnass, A M; Elzowawi, Alseddig; Saad, Islam; Elsherif, Mustafa; Naser, I S; Alnajeh, Ahmed M; Aburas, Othman E; Arebi, Youssef Amer; Almaktoof, Ali M A; Shaouf, Abdulsslam M Ashoor; Wddan, Abdulbaset A Salem; Abusabee, Khairi M; Alajel, Khalid M; Elhamali, Salem O; Ben Mouhsen, Mohamed Altaher; Musbah, Abdalhamed A. E; Algoul, Salah M; Algish, Abdalbaset M. R; Abdalaslam, Eisa A; Alsadiq, Yousif A; Aziz, Abdelrazag; Basher, Tariq; Tabar, Essa; Omran, Ali; Muftah, Ali K; Abugderah, Mabruk M; Dakhel, Hakem S; Nasar, Ali Omran; Abusaleem, Jibriel; Tabar, Essa M; Elkais, Ali Ramadan; Zambri, Mohamed K; Milad, Asma Mustafa Husin; Awitil, Soud Saad; Kassim, Mohammad B; Wan Daud, Wan Ramli; Alhwaige, Almadi A; Ebshish, Ali S; Abdusalam, Salem M; Bshish, Ahmed M
  AIJR Books
  2018-11-30
  View Record | View Original
 • Proceedings of First Conference for Engineering Sciences and Technology:
  Elalem, M A; Aburawi, Mukhtar M; Al-Madani, Hamza Mohammed; EL-MASRY, Ghassan S; EL-MUSBAHI, Mustafa; MAATUG, Benur; Karim, Mohamed Ali; Mohamed, Abdualraouf; Milad, Mohamed Ali; Alwaer, Ayad; Gryzagoridis, Jasson; Aburawi, Bashir M; Elbkory, Khalid A; Al ssahly, Fathi A; Salem, Abdel Hameed M; Mountasir, Magdi A; Shames, Husam Abdussalam R; Ghidhan, Saad; Hamed, Moamar; Benaros, Mansor; Elrawemi, M; Gu, F; Ball, A D; Hamed, M; Abodena, Abdulaziz; Alrzage, Muhannad; Husain, Ibrahim K; Mohammed, Issa A; Khatrush, Suleiman A; Twil, Awatif Othman; Hasan, Musbah A; Hasan, Gumaa Abdelazizi; Baej, Hesham; Akair, Adel; Diyaf, Adel; Adeilla, Salem; Kraiem, Abdurahman; Kwedikha, Ali R; Elgayed, Abdul Azeam A; Algaaoud, Abelmalek N; Alowa, Mohamed I; Azzain, Gassem; Hassin, Osama; Haba, Usama; Gu, Fengshou; Ball, Andrew; Hasan, Gumaa A; Elsageer, Mohammed A; Hasan, Musbah A; Shebani, Anour; Elhrari, Wael; Klash, Abdalah; Aswei, Abdelkader; Omran, Khalid; Rhab, Abdalbary; Almadhoni, Khalid; Khan, Sabah; Saad, Samieh Abu; Elmahjubi, Amani; Mohammed, Ayad Abdelmoula; Elsageer, Mohammed Ali Abdalla; Terfas, Osama A; Elambrouk, Arwa M; Elraqiq, Ahlam Y; Altwair, Nurdeen Mohamed; Abu Jarir, Saad Jaber; Al-Kafri, Ghusen; Sarkar, Md. Shahnewaz; Sarkar, Md. Shaizuddin; Elderrat, Haithem; Elsaghier, Elganidi; Alkilani, Adel; Hamruni, Ahmed; Zaltuom, Ali Mohamed; Elsheltat, Salem; Alshara, Abdulbaset; Elshara, Walid; Ganaw, Abdelhamed; Meghari, Basel; Alkoum, Abdulnasir; Alawig, Mohammed; Mansour, Wisam Elhmali; Abulaaj, Hamad Suliman; Yahya, Najeeb A; Daas, Othman M; Alboum, Nureddin O. Fahel; Khalile, Ahmed H; Algrad, Khairi; Ramadan, Abdulghani; Essari, Abdulhakim Muhammad; Ezzeghni, Usama Ahmed; Abduljawad, Mohamed; Esmieo, Mahdi; Shaklawon, Moad; Shaneb, Omar; Shaglouf, Mohamed; Diryak, ElJaroshi; Abugalia, Ahmed; Abdusamad, Khaled; Alaud, Salhin M; Jaballa, Khalid M. H; Ramadan, Abdulghani M; Amar, Ibrahim A; Sharif, Abubaker; Omer, Najat A; Akale, Naght E; Altohami, Fatima; AbdulQadir, Mabroukah A; Zarigan, Mustafa; Senan, Lutfi; Omeman, Muftah; Elamari, Matouk M; Shahboun, Islam Kamel; Adeilla, Salem Omran; AL derawe, Husein; Laswad, Ashraf; Wafa, Latefa; Agael, Fawzi Mohamed; Matoug, Mahmoud; Frefer, Abdulbaset; Omer, Haleema; Frefer, Abdulbaset A; Matoug, Mahmoud M; Haddada, Fatma L
  AIJR Books
  2018-11-30
  View Record | View Original
 • Proceedings of First Conference for Engineering Sciences and Technology:
  Elalem, M A; Aburawi, Mukhtar M; Al-Madani, Hamza Mohammed; EL-MASRY, Ghassan S; EL-MUSBAHI, Mustafa; MAATUG, Benur; Karim, Mohamed Ali; Mohamed, Abdualraouf; Milad, Mohamed Ali; Alwaer, Ayad; Gryzagoridis, Jasson; Aburawi, Bashir M; Elbkory, Khalid A; Al ssahly, Fathi A; Salem, Abdel Hameed M; Mountasir, Magdi A; Shames, Husam Abdussalam R; Ghidhan, Saad; Hamed, Moamar; Benaros, Mansor; Elrawemi, M; Gu, F; Ball, A D; Hamed, M; Abodena, Abdulaziz; Alrzage, Muhannad; Husain, Ibrahim K; Mohammed, Issa A; Khatrush, Suleiman A; Twil, Awatif Othman; Hasan, Musbah A; Hasan, Gumaa Abdelazizi; Baej, Hesham; Akair, Adel; Diyaf, Adel; Adeilla, Salem; Kraiem, Abdurahman; Kwedikha, Ali R; Elgayed, Abdul Azeam A; Algaaoud, Abelmalek N; Alowa, Mohamed I; Azzain, Gassem; Hassin, Osama; Haba, Usama; Gu, Fengshou; Ball, Andrew; Hasan, Gumaa A; Elsageer, Mohammed A; Hasan, Musbah A; Shebani, Anour; Elhrari, Wael; Klash, Abdalah; Aswei, Abdelkader; Omran, Khalid; Rhab, Abdalbary; Almadhoni, Khalid; Khan, Sabah; Saad, Samieh Abu; Elmahjubi, Amani; Mohammed, Ayad Abdelmoula; Elsageer, Mohammed Ali Abdalla; Terfas, Osama A; Elambrouk, Arwa M; Elraqiq, Ahlam Y; Altwair, Nurdeen Mohamed; Abu Jarir, Saad Jaber; Al-Kafri, Ghusen; Sarkar, Md. Shahnewaz; Sarkar, Md. Shaizuddin; Elderrat, Haithem; Elsaghier, Elganidi; Alkilani, Adel; Hamruni, Ahmed; Zaltuom, Ali Mohamed; Elsheltat, Salem; Alshara, Abdulbaset; Elshara, Walid; Ganaw, Abdelhamed; Meghari, Basel; Alkoum, Abdulnasir; Alawig, Mohammed; Mansour, Wisam Elhmali; Abulaaj, Hamad Suliman; Yahya, Najeeb A; Daas, Othman M; Alboum, Nureddin O. Fahel; Khalile, Ahmed H; Algrad, Khairi; Ramadan, Abdulghani; Essari, Abdulhakim Muhammad; Ezzeghni, Usama Ahmed; Abduljawad, Mohamed; Esmieo, Mahdi; Shaklawon, Moad; Shaneb, Omar; Shaglouf, Mohamed; Diryak, ElJaroshi; Abugalia, Ahmed; Abdusamad, Khaled; Alaud, Salhin M; Jaballa, Khalid M. H; Ramadan, Abdulghani M; Amar, Ibrahim A; Sharif, Abubaker; Omer, Najat A; Akale, Naght E; Altohami, Fatima; AbdulQadir, Mabroukah A; Zarigan, Mustafa; Senan, Lutfi; Omeman, Muftah; Elamari, Matouk M; Shahboun, Islam Kamel; Adeilla, Salem Omran; AL derawe, Husein; Laswad, Ashraf; Wafa, Latefa; Agael, Fawzi Mohamed; Matoug, Mahmoud; Frefer, Abdulbaset; Omer, Haleema; Frefer, Abdulbaset A; Matoug, Mahmoud M; Haddada, Fatma L
  AIJR Books
  2018-11-30
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Abstracts of International Conference on Scholarly Communication, Open-Access...
  Rao, Y. Srinivasa; School of Planning and Architecture (SPA), Vijayawada; Tiwari, Amit; Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, Bangalore; Rastogi, Amrita; Raj, Shiva Santhan; Sarkar, Ananya; Baghel, Archana; Kamal, Asheesh; U., Baby Sowjanya; Banerjee, Banani; Nuntha, Buntarika; V., Chandrakumar; Choudhury, Bijay Kumar; Dave, Dhara; Bhagwat, Gauri Y; V.K.K.M., Haseena; Agarwal, Himanshu; Mohanty, Kamala; G, Karunakar; Rao, N Laxman; A, Mallikarjuna; J, Manalan; R, Manu T; Parmar, Minaxi; Hasan, Nabi; M, Nagarajan; Wipawin, Namtip; Chaudhary, Panna; S, Prabakar; Das, Prangya; Muduli, Prasanna Kumar; K, Ramaiah C; Yernagula, Ramesh; S, Raonak Salim; Rao, T Sambasiva; T, Sampath Kumar B; Dalbehera, Sanghamitra; Garanayak, Satyabrata; R, Selvaraj; A, Shashikumara A; Awasthi, Shipra; Parikh, Shreya; K, Sivasamy; Koner, Souvik; Lakkoju, Srinivas; Sudhier, K G; Sujatha, S; Choudhury, Subhajit; Sumadevi, S; K, Surendra Babu; Thirumagal, A; Barot, Trupti; Varadarajan, Udaya; Asjola, Viral
  AIJR Books
  2018-10-24
  View Record | View Original
 • Natural Radioactivity along Red Sea Coastline, Egypt:
  Hamed Mohammed, Hesham Mahmoud; Physics Department, Faculty of Science, Al-Azhar University, Assiut Branch, Egypt
  AIJR Books
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • 3rd National Conference on Image Processing, Computing, Communication, Networking and...
  M. N, Vijayalakshmi; Dharani, Andhe; Sundaram, S. Meenakshi; B, Manjuprasad; Ambareen, Khateeja; C, Chinmayee; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N S, Keerthana; S, Manikya; Hegde M, Nitya; R, Anusha; P, Asha; Y, Bhargavi; Jayaram, Bindu; S, Sushma; S, Swathi; G, Tulasi; M, Vinutha; A N, Nandakumar; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; K, Sanjana; G, Sindhu; M, Siri; R, Sripriya; Patel, Shivani S; Bhat, Swati Bhaskar; S, Tanuspoorthi M; V, Vandana B; J, Bhumica M; S, Inchara; Raj, M R Spoorthi; R, Neha M; Raviraj, P; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; A, Anushree S; S, Chandana; Hegde, Pallavi M; M, Pooja M; B, Pramoda Devi; O, Priya M; Sannur, Varsha S; K, Vinutha C; D, Harshitha; R, Kavya; M, Lavanya; G, Komal; KS, Gururaj; Department of Computer Science and Engineering, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, India; P, Kavya; S, Manjula; Kuwar, Neethu; R, Nikitha; S, Bhagyashree; K, Meghana; N, Nisha H; S, Manjunath; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; S, Bindu; Walvekar, Vani; Shetty, Swathi T; N, Shruthi; R, Yashaswini B; R, Manasa I; G, Priyanka S; M, Pallavi; B, Suma; Nayak, Madhu M; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; P, Priya; Reddy R, Shravani; S, Vaishnavi; D, Sushma H; Swamy, Bhargavi S; S, Harinishree M; R, Harshitha; Venkatesh, Sankeerthi; Firdaus, Rummana; Department of Computer Science and Engineering, GSSSIETW, Mysuru; P, Ashwini M; R, Meghana S; D, Rakshitha; S, Sushmitha; P, Pooja M; S, Pooja V; S, Poonam; K, Yashaswini K; B, Rajshekar M; Rao, S Aishwarya; S, Sahana; S, Priyanka N; G, Inchara; More, Aishwarya; S, Monisha; Sahithi, P; Vittal, Varshini Vinay; U, Rajatha; Wazir, Sheema; R, Sheetal; Ameena, Bi; Mungod, Tejaswini R; S, Sowmya H; M, Kavitha; Khanum, Ruhi; C, Punitha C; Rani M, Asha; Alias, Jasna Susan; M, Manasa; R, Pallavi Krishna B; M C, Swathi; ,, Dilnavincent; S. R, Navya; U P, Muhajira; J, Usharani; Sirur, Fathima Huda; P, Harini; Sajjad, Javeriya; F, Noor Fathima; J, Usha Rani; Patil, Madhura S; Megharaj, Priyanka R; V, Sindhu; S, Sushma H; M, Sowmya; V, Sanghavi; Mohan, Sanjana B; M, Shreya; Jain, Swathi; N, Rajath A; N, Akshatha M; S, Chaitra; S, Monisha B; S, Aishwarya D; S, Madhumalathi; A, Manisha U; M, Sushma K; G, Ravikumar V; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; Sushma, ,; M, Sushma; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N, Rachana Raj A; Fathima, Zoya; M, Shruthi B; S, Apoorva; Rajesh, Aashika; G, Harshini; Yadunath, Keerthana; M, Shruti B; Department of CSE, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, Karnataka, India; S, Anusha; Nannoji, Shobha C; P, Ranjini; V, Tejashwini T; J, Vishwesh; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; B, Sanjana Reddy; B, Smitha H; M P, Priyanka Aryan; Janib, Shradha; N, Rajath A; R, Pruthvi P; V, Akhila C; S, Navya; N, Chaitra M; A, Madhuri C; R, Megha S; C, Sowmya M; S, Tejakshi N; K, Vyshnavi M; N, Geetanjali A; T, Arpitha; Bhat, Deepti V; R, Kavya L; S, Kavya M; T, Madhurya; V, Karthik; N, Shubhavardhini P; S, Srinidhi M; S, Swathi P; Bhat, Vindya; L, Vidya N; P, Ravi; Kumar, Nithin; S, Gagana; Dept. of Computer Science and Engineering, VidyaVardhaka College of Engineering Mysuru, India; K, Paramesha; Maheshwari, Ankit; Dept. of Information Science and Engineering, The National Institute of Engineering, Mysuru; Kumari, Anuradha; Kumari, Anjali; Kumar, Neeraj; M, Nandini B; M, Savithashree; S, Sadhana U; M, Prajwal; N, Varsha; PES College of Engineering; D, Kavyashree E; Dept of Computer Science, ATME College of Engineering, India, Karnataka, Mysuru; Saharsh, ,; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Srivastava, Shubham; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; C, Lavanya M; Rastogi, Vijeet; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Shivam, ,; M, Prajakta; V, Bhagirathi Bai; P, Aishwarya; G, Akhil; T, Kevin; Shardul, ,; Reddy, Gagan N; N, Hemanth; Sathvik, K; Bhat, Karthik A; V, Mahanth M; Nagavarshini, ,; G, Shalini; Dept ofCSE, Dr TTIT, KGF; Yambem, Nandita; M, Shreesha; B, Srikara S; R, Manjesh; Department of CSE, Srinivas Institute of Technology, Mangaluru; Kaundinya, Varun; Jain, Shubham; Saligram, Sumanth; Vanamala, C K; NIE, Mysuru; B, Avinash; R, Anupriya K; Ashwini, ,; Department of ISE, New Horizon College of Engineering, Bangalore, Karnataka; O, Vikas B; Khan, Saniya; Department CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, India; N, Juliyana; S, Manjula; M, Roja Y; M, Akshatha; Farheen, Sadaf; S, Shafiya; Department of CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, Karnataka; H, Chandini A; J, Nagana Devi G; S, Kruthik M; Department of Computer Science & Engineering, VVCE, Mysuru, India; Vali, D Khasim; M, Smruthi K; R, Tejas; Department of ECE, R.V. College of Engineering, Autonomous Institution Affiliated to VTU, Belagavi, Karnataka, India; M, Arpitha P; V, Janhavi; Y, Sameena Banu; V, Ravi Kumar; R, Shilpa; Department of Computer Science, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru; R, Radha; Department of CSE Computer Science and Engineering, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru, Karnataka; Gupta, Adithya; A, Ankitha; Raju, Subramanya; H, Vidya B; Anjum, Rumana; Department of Computer Science and Engineering, Vidyavikas Institute of Engineering and technology, Mysuru, India; B, Suneetha K; S, Chaithra T; S, Harshitha K; J, Yashaswini H; N, Nithaksha; P, Lavanya M; M, Nandini B; Sirur, Insha; Department of Computer Science,Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru; B, Karthik; P, Sharath; M, Mohan Kumari; S, Suraj B; Department of Computer Science & Engineering, P.E.S College of Engineering, Mandya; R, Chaitrashree; Department of Information Science & Engineering, MIT, Mysore; J, Abhishek; Maiya, Raghavendra S; Chaithra, Prerana; Naya, Shantharam; C, Arpitha Y; G, Bhargavi A; T, Mahima K; K, Nagavi K; N, Meenakshi H; Department of CSE, VVIET, MYSURU; K, Ashwini S; Dept. of Studies in CSE, Dept. of PG Studies, VTU Mysuru; Thippeswamy, K; T, Aishwarya; Dept of CSE, Vidyavardhaka College Of Engineering, Mysuru
  AIJR Books
  2018-06-12
  View Record | View Original
 • 3rd National Conference on Image Processing, Computing, Communication, Networking and...
  M. N, Vijayalakshmi; Dharani, Andhe; Sundaram, S. Meenakshi; B, Manjuprasad; Ambareen, Khateeja; C, Chinmayee; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N S, Keerthana; S, Manikya; Hegde M, Nitya; R, Anusha; P, Asha; Y, Bhargavi; Jayaram, Bindu; S, Sushma; S, Swathi; G, Tulasi; M, Vinutha; A N, Nandakumar; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; K, Sanjana; G, Sindhu; M, Siri; R, Sripriya; Patel, Shivani S; Bhat, Swati Bhaskar; S, Tanuspoorthi M; V, Vandana B; J, Bhumica M; S, Inchara; Raj, M R Spoorthi; R, Neha M; Raviraj, P; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; A, Anushree S; S, Chandana; Hegde, Pallavi M; M, Pooja M; B, Pramoda Devi; O, Priya M; Sannur, Varsha S; K, Vinutha C; D, Harshitha; R, Kavya; M, Lavanya; G, Komal; KS, Gururaj; Department of Computer Science and Engineering, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, India; P, Kavya; S, Manjula; Kuwar, Neethu; R, Nikitha; S, Bhagyashree; K, Meghana; N, Nisha H; S, Manjunath; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; S, Bindu; Walvekar, Vani; Shetty, Swathi T; N, Shruthi; R, Yashaswini B; R, Manasa I; G, Priyanka S; M, Pallavi; B, Suma; Nayak, Madhu M; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; P, Priya; Reddy R, Shravani; S, Vaishnavi; D, Sushma H; Swamy, Bhargavi S; S, Harinishree M; R, Harshitha; Venkatesh, Sankeerthi; Firdaus, Rummana; Department of Computer Science and Engineering, GSSSIETW, Mysuru; P, Ashwini M; R, Meghana S; D, Rakshitha; S, Sushmitha; P, Pooja M; S, Pooja V; S, Poonam; K, Yashaswini K; B, Rajshekar M; Rao, S Aishwarya; S, Sahana; S, Priyanka N; G, Inchara; More, Aishwarya; S, Monisha; Sahithi, P; Vittal, Varshini Vinay; U, Rajatha; Wazir, Sheema; R, Sheetal; Ameena, Bi; Mungod, Tejaswini R; S, Sowmya H; M, Kavitha; Khanum, Ruhi; C, Punitha C; Rani M, Asha; Alias, Jasna Susan; M, Manasa; R, Pallavi Krishna B; M C, Swathi; ,, Dilnavincent; S. R, Navya; U P, Muhajira; J, Usharani; Sirur, Fathima Huda; P, Harini; Sajjad, Javeriya; F, Noor Fathima; J, Usha Rani; Patil, Madhura S; Megharaj, Priyanka R; V, Sindhu; S, Sushma H; M, Sowmya; V, Sanghavi; Mohan, Sanjana B; M, Shreya; Jain, Swathi; N, Rajath A; N, Akshatha M; S, Chaitra; S, Monisha B; S, Aishwarya D; S, Madhumalathi; A, Manisha U; M, Sushma K; G, Ravikumar V; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; Sushma, ,; M, Sushma; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N, Rachana Raj A; Fathima, Zoya; M, Shruthi B; S, Apoorva; Rajesh, Aashika; G, Harshini; Yadunath, Keerthana; M, Shruti B; Department of CSE, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, Karnataka, India; S, Anusha; Nannoji, Shobha C; P, Ranjini; V, Tejashwini T; J, Vishwesh; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; B, Sanjana Reddy; B, Smitha H; M P, Priyanka Aryan; Janib, Shradha; N, Rajath A; R, Pruthvi P; V, Akhila C; S, Navya; N, Chaitra M; A, Madhuri C; R, Megha S; C, Sowmya M; S, Tejakshi N; K, Vyshnavi M; N, Geetanjali A; T, Arpitha; Bhat, Deepti V; R, Kavya L; S, Kavya M; T, Madhurya; V, Karthik; N, Shubhavardhini P; S, Srinidhi M; S, Swathi P; Bhat, Vindya; L, Vidya N; P, Ravi; Kumar, Nithin; S, Gagana; Dept. of Computer Science and Engineering, VidyaVardhaka College of Engineering Mysuru, India; K, Paramesha; Maheshwari, Ankit; Dept. of Information Science and Engineering, The National Institute of Engineering, Mysuru; Kumari, Anuradha; Kumari, Anjali; Kumar, Neeraj; M, Nandini B; M, Savithashree; S, Sadhana U; M, Prajwal; N, Varsha; PES College of Engineering; D, Kavyashree E; Dept of Computer Science, ATME College of Engineering, India, Karnataka, Mysuru; Saharsh, ,; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Srivastava, Shubham; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; C, Lavanya M; Rastogi, Vijeet; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Shivam, ,; M, Prajakta; V, Bhagirathi Bai; P, Aishwarya; G, Akhil; T, Kevin; Shardul, ,; Reddy, Gagan N; N, Hemanth; Sathvik, K; Bhat, Karthik A; V, Mahanth M; Nagavarshini, ,; G, Shalini; Dept ofCSE, Dr TTIT, KGF; Yambem, Nandita; M, Shreesha; B, Srikara S; R, Manjesh; Department of CSE, Srinivas Institute of Technology, Mangaluru; Kaundinya, Varun; Jain, Shubham; Saligram, Sumanth; Vanamala, C K; NIE, Mysuru; B, Avinash; R, Anupriya K; Ashwini, ,; Department of ISE, New Horizon College of Engineering, Bangalore, Karnataka; O, Vikas B; Khan, Saniya; Department CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, India; N, Juliyana; S, Manjula; M, Roja Y; M, Akshatha; Farheen, Sadaf; S, Shafiya; Department of CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, Karnataka; H, Chandini A; J, Nagana Devi G; S, Kruthik M; Department of Computer Science & Engineering, VVCE, Mysuru, India; Vali, D Khasim; M, Smruthi K; R, Tejas; Department of ECE, R.V. College of Engineering, Autonomous Institution Affiliated to VTU, Belagavi, Karnataka, India; M, Arpitha P; V, Janhavi; Y, Sameena Banu; V, Ravi Kumar; R, Shilpa; Department of Computer Science, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru; R, Radha; Department of CSE Computer Science and Engineering, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru, Karnataka; Gupta, Adithya; A, Ankitha; Raju, Subramanya; H, Vidya B; Anjum, Rumana; Department of Computer Science and Engineering, Vidyavikas Institute of Engineering and technology, Mysuru, India; B, Suneetha K; S, Chaithra T; S, Harshitha K; J, Yashaswini H; N, Nithaksha; P, Lavanya M; M, Nandini B; Sirur, Insha; Department of Computer Science,Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru; B, Karthik; P, Sharath; M, Mohan Kumari; S, Suraj B; Department of Computer Science & Engineering, P.E.S College of Engineering, Mandya; R, Chaitrashree; Department of Information Science & Engineering, MIT, Mysore; J, Abhishek; Maiya, Raghavendra S; Chaithra, Prerana; Naya, Shantharam; C, Arpitha Y; G, Bhargavi A; T, Mahima K; K, Nagavi K; N, Meenakshi H; Department of CSE, VVIET, MYSURU; K, Ashwini S; Dept. of Studies in CSE, Dept. of PG Studies, VTU Mysuru; Thippeswamy, K; T, Aishwarya; Dept of CSE, Vidyavardhaka College Of Engineering, Mysuru
  AIJR Books
  2018-06-12
  View Record | View Original
 • 3rd National Conference on Image Processing, Computing, Communication, Networking and...
  M. N, Vijayalakshmi; Dharani, Andhe; Sundaram, S. Meenakshi; B, Manjuprasad; Ambareen, Khateeja; C, Chinmayee; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N S, Keerthana; S, Manikya; Hegde M, Nitya; R, Anusha; P, Asha; Y, Bhargavi; Jayaram, Bindu; S, Sushma; S, Swathi; G, Tulasi; M, Vinutha; A N, Nandakumar; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; K, Sanjana; G, Sindhu; M, Siri; R, Sripriya; Patel, Shivani S; Bhat, Swati Bhaskar; S, Tanuspoorthi M; V, Vandana B; J, Bhumica M; S, Inchara; Raj, M R Spoorthi; R, Neha M; Raviraj, P; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; A, Anushree S; S, Chandana; Hegde, Pallavi M; M, Pooja M; B, Pramoda Devi; O, Priya M; Sannur, Varsha S; K, Vinutha C; D, Harshitha; R, Kavya; M, Lavanya; G, Komal; KS, Gururaj; Department of Computer Science and Engineering, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, India; P, Kavya; S, Manjula; Kuwar, Neethu; R, Nikitha; S, Bhagyashree; K, Meghana; N, Nisha H; S, Manjunath; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; S, Bindu; Walvekar, Vani; Shetty, Swathi T; N, Shruthi; R, Yashaswini B; R, Manasa I; G, Priyanka S; M, Pallavi; B, Suma; Nayak, Madhu M; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; P, Priya; Reddy R, Shravani; S, Vaishnavi; D, Sushma H; Swamy, Bhargavi S; S, Harinishree M; R, Harshitha; Venkatesh, Sankeerthi; Firdaus, Rummana; Department of Computer Science and Engineering, GSSSIETW, Mysuru; P, Ashwini M; R, Meghana S; D, Rakshitha; S, Sushmitha; P, Pooja M; S, Pooja V; S, Poonam; K, Yashaswini K; B, Rajshekar M; Rao, S Aishwarya; S, Sahana; S, Priyanka N; G, Inchara; More, Aishwarya; S, Monisha; Sahithi, P; Vittal, Varshini Vinay; U, Rajatha; Wazir, Sheema; R, Sheetal; Ameena, Bi; Mungod, Tejaswini R; S, Sowmya H; M, Kavitha; Khanum, Ruhi; C, Punitha C; Rani M, Asha; Alias, Jasna Susan; M, Manasa; R, Pallavi Krishna B; M C, Swathi; ,, Dilnavincent; S. R, Navya; U P, Muhajira; J, Usharani; Sirur, Fathima Huda; P, Harini; Sajjad, Javeriya; F, Noor Fathima; J, Usha Rani; Patil, Madhura S; Megharaj, Priyanka R; V, Sindhu; S, Sushma H; M, Sowmya; V, Sanghavi; Mohan, Sanjana B; M, Shreya; Jain, Swathi; N, Rajath A; N, Akshatha M; S, Chaitra; S, Monisha B; S, Aishwarya D; S, Madhumalathi; A, Manisha U; M, Sushma K; G, Ravikumar V; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; Sushma, ,; M, Sushma; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; N, Rachana Raj A; Fathima, Zoya; M, Shruthi B; S, Apoorva; Rajesh, Aashika; G, Harshini; Yadunath, Keerthana; M, Shruti B; Department of CSE, GSSS Institute of Engineering and Technology for Women, Mysuru, Karnataka, India; S, Anusha; Nannoji, Shobha C; P, Ranjini; V, Tejashwini T; J, Vishwesh; Department of CSE, GSSSIETW, Mysuru, Karnataka, India; B, Sanjana Reddy; B, Smitha H; M P, Priyanka Aryan; Janib, Shradha; N, Rajath A; R, Pruthvi P; V, Akhila C; S, Navya; N, Chaitra M; A, Madhuri C; R, Megha S; C, Sowmya M; S, Tejakshi N; K, Vyshnavi M; N, Geetanjali A; T, Arpitha; Bhat, Deepti V; R, Kavya L; S, Kavya M; T, Madhurya; V, Karthik; N, Shubhavardhini P; S, Srinidhi M; S, Swathi P; Bhat, Vindya; L, Vidya N; P, Ravi; Kumar, Nithin; S, Gagana; Dept. of Computer Science and Engineering, VidyaVardhaka College of Engineering Mysuru, India; K, Paramesha; Maheshwari, Ankit; Dept. of Information Science and Engineering, The National Institute of Engineering, Mysuru; Kumari, Anuradha; Kumari, Anjali; Kumar, Neeraj; M, Nandini B; M, Savithashree; S, Sadhana U; M, Prajwal; N, Varsha; PES College of Engineering; D, Kavyashree E; Dept of Computer Science, ATME College of Engineering, India, Karnataka, Mysuru; Saharsh, ,; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Srivastava, Shubham; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; C, Lavanya M; Rastogi, Vijeet; Dept. of Information Science & Engineering, The National Institute of Engineering; Shivam, ,; M, Prajakta; V, Bhagirathi Bai; P, Aishwarya; G, Akhil; T, Kevin; Shardul, ,; Reddy, Gagan N; N, Hemanth; Sathvik, K; Bhat, Karthik A; V, Mahanth M; Nagavarshini, ,; G, Shalini; Dept ofCSE, Dr TTIT, KGF; Yambem, Nandita; M, Shreesha; B, Srikara S; R, Manjesh; Department of CSE, Srinivas Institute of Technology, Mangaluru; Kaundinya, Varun; Jain, Shubham; Saligram, Sumanth; Vanamala, C K; NIE, Mysuru; B, Avinash; R, Anupriya K; Ashwini, ,; Department of ISE, New Horizon College of Engineering, Bangalore, Karnataka; O, Vikas B; Khan, Saniya; Department CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, India; N, Juliyana; S, Manjula; M, Roja Y; M, Akshatha; Farheen, Sadaf; S, Shafiya; Department of CSE, Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru, Karnataka; H, Chandini A; J, Nagana Devi G; S, Kruthik M; Department of Computer Science & Engineering, VVCE, Mysuru, India; Vali, D Khasim; M, Smruthi K; R, Tejas; Department of ECE, R.V. College of Engineering, Autonomous Institution Affiliated to VTU, Belagavi, Karnataka, India; M, Arpitha P; V, Janhavi; Y, Sameena Banu; V, Ravi Kumar; R, Shilpa; Department of Computer Science, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru; R, Radha; Department of CSE Computer Science and Engineering, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru, Karnataka; Gupta, Adithya; A, Ankitha; Raju, Subramanya; H, Vidya B; Anjum, Rumana; Department of Computer Science and Engineering, Vidyavikas Institute of Engineering and technology, Mysuru, India; B, Suneetha K; S, Chaithra T; S, Harshitha K; J, Yashaswini H; N, Nithaksha; P, Lavanya M; M, Nandini B; Sirur, Insha; Department of Computer Science,Vidya Vikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru; B, Karthik; P, Sharath; M, Mohan Kumari; S, Suraj B; Department of Computer Science & Engineering, P.E.S College of Engineering, Mandya; R, Chaitrashree; Department of Information Science & Engineering, MIT, Mysore; J, Abhishek; Maiya, Raghavendra S; Chaithra, Prerana; Naya, Shantharam; C, Arpitha Y; G, Bhargavi A; T, Mahima K; K, Nagavi K; N, Meenakshi H; Department of CSE, VVIET, MYSURU; K, Ashwini S; Dept. of Studies in CSE, Dept. of PG Studies, VTU Mysuru; Thippeswamy, K; T, Aishwarya; Dept of CSE, Vidyavardhaka College Of Engineering, Mysuru
  AIJR Books
  2018-06-12
  View Record | View Original
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library