Ukrainian Information Security Research Journal

Ukrainian Information Security Research Journal devoted to highlighting research issues of theoretical, scientific, technical and technological problems, related with organization, methods development and tools to information security during its storage, processing and transmission using advanced mathematical methods and information technology. Target audience: students, graduate students, professionals, researchers and experts in information security. Submitted articles should correspond to the  requirements and guidelines , laid down by the journal staff. Year of establishment : 1999. Journal is included in the list of scientific professional periodicals (journals) of Certified Staff Evaluation, in which results of thesis works for getting academic degree of Doctor or Candidate of science (in engineering) can be published. Journal circulation comprises 300 copies. Journal is sent to the reserves of libraries, which list is affirmed by the Ruling of the Presidium of the Ukrainian Higher Attestation Commission №16/5 d/d May, 22, 1997, and also it is passed to the departments of foreign and native sets of Vernadsky National Library of Ukraine for the centralized exchange with national libraries and libraries of the leading foreign scientific centers (USA, Canada, Russia, Great Britain, Germany, France, Uzbekistan, China, etc). State Registration Certificate : Series КВ № 17079-5849 ПР d/d October, 14, 2010. Professional registration in Ukrainian Higher Attestation Commission:  Enactment d/d October, 10, 2010. № 1-05/7. Field of science : engineering Periodicity : 4 times a year Language: Ukrainian, Russian Establisher : National Aviation University Оnline publication has been recorded in the ISSN Register as follows:  ISSN 2410-7840 Key title: Zahist ìnformacìï (Online) Abbreviated key title: Zahist ìnformacìï (Online)   Variant title: Ukrainian information security research journal

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • МЕТОД n-КРАТНОГО ІНКРЕМЕНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗМІННИХ НА ОСНОВІ ЧАСТКОВОГО...
  Корченко, Александр Григорьевич; Національний авіаційний університет; Ахметов, Бахытжан Сражатдинович; Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаева; Казмирчук, Светлана Владимировна; Національний авіаційний університет; Жекамбаева, Майгуль Несипалдиевна; Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаева
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ...
  Гончар, Сергій Феодосійович; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • МЕТОДОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ...
  Юдін, Олександр Костянтинович; Національний авіаційноий університет; Бучик, Сергій Степанович; Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО- ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ...
  Архипов, Александр Евгеньевич; НТУУ «КПІ»
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • АЛГОРИТМІЧНІ АСПЕКТИ ПОШУКУ ПРООБРАЗІВ ГЕШ-ФУНКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ MD5
  Кудін, Антон Михайлович; Національний технічний університет України «КПІ»; Коваленко, Богдан Анатолійович; Національний технічний університет України «КПІ»
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ І АНАЛІЗУ СТАНУ КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З...
  Журиленко, Борис Евгеньевич; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • ПРОТОКОЛ ФОРМУВАННЯ СЕКРЕТНИХ КЛЮЧІВ ШИФРУВАННЯ АБОНЕНТАМИ ВІДКРИТИХ КАНАЛІВ...
  Белецкий, Анатолий Яковлевич; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-09-25
  View Record | View Original
 • ШВИДКІСНЕ УНИВЕРСАЛЬНЕ ХЕШУВАННІ НА ОСНОВІ БАГАТО ПОТОКОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ
  Котух, Євген Володимирович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Карташов, Володимир Михайлович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Цапко, Денис Петрович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Халімов, Олег Геннадійович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Самойлова, Аліна Вадимівна; Харківський національний університет радіоелектроніки
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ІНЦИДЕНТІВ/ПОТЕНЦІЙНИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
  Карпінський, Микола Петрович; Університет Бєльсько-Бяла, Техні- ко-гуманітарна академія; Корченко, Анна Олександрівна; Національний авіаційний університет; Гізун, Андрій Іванович; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЕРЕСТАНОВКИ БЛОКІВ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ
  Лужецький, Володимир Андрійович; Вінницький національний технічний університет; Горбенко, Іван Сергійович; Вінницький національний технічний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • ПРО МЕРЕЖІ RFWKPES16–8, RFWKPES16–4, RFWKPES16–2 ТА RFWKPES16–1, СТВОРЕНІ НА ОСНОВІ...
  Туйчієв, Гулом Нумович; Національний університет Узбекистана
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • МОДЕЛІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ АТАКАМ
  Дудатьєв, Андрій Веніамінович; Вінницький національний технічний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ БЛОКОВОГО...
  Олійников, Роман Васильович; Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»; Горбенко, Іван Дмитрович; Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»; Казимиров, Олександр Володимирович; EVRY Norge AS; Руженцев, Віктор Ігорович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Горбенко, Юрій Іванович; Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій»
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • MODEL IMPROVEMENT OF MESSAGE SECURE ROUTING WITH OPTIMAL BALANCING ITS FRAGMENTS NUMBER...
  Лемешко, Олександр Віталійович; Харківський національний університет радіоелектроніки; Єременко, Олександра Сергіївна; Харківський національний університет радіоелектроніки
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • METHOD OF INTELLECTUAL PROCESSING OF THE STATE VIDEO INFORMATION RESOURCES FOR INCREASE...
  Баранник, Володимир Вікторович; Харківський університет Повітряних Сил; Рябуха, Юрій Миколайович; Харківський університет Повітряних Сил
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • МАТЕМАТИЧНІ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ...
  Стасюк, Олександр Іонович; Державний економіко-технологічний університет транспорту; Грищук, Руслан Валентинович; Житомирський військовий інституту імені С. П. Корольова.; Гончарова, Лідія Леонідівна; Державний економіко-технологічний університет транспорту
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ
  Юдін, Олександр Костянтинович; Національний авіаційний університет; Бучик, Сергій Степанович; Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • МЕТОД ИНКРЕМЕНТИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ СИСТЕМ АНАЛИЗА И...
  Корченко, Олександр Григорович; Національний авіаційний університет; Казмірчук, Світлана Володимирівна; Національний авіаційний університет; Коваленко, Юлія Борисівна; Національний авіаційний університет; Гололобов, Андрій Юрійович; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • METHOD OF CRITICALITY LEVEL ASSESSMENT FOR CRISIS MANAGEMENT SYSTEMS
  Корченко, Анна Олександрівна; Національний авіаційний університет; Козачок, Валерій Анатолійович; Державний університет телекомунікацій; Гізун, Андрій Іванович; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Грищук, Руслан Валентинович; Житомирський військовий інститут імені С. П Корольова; Канкін, Іван Олегович; Житомирський військовий інститут імені С. П Корольова; Охрімчук, Володимир Васильович; Житомирський військовий інститут імені С. П Корольова
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • CORRELATION OF BIG ORDER POINTS SETS OF THE EDWARDS CURVES OVER PRIME FIELD
  Бессалов, Анатолий Владимирович; ФТІ НТУУ «КПИ»; Цыганкова, Оксана Валентиновна; ФТІ НТУУ «КПИ»
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • THE EXTANDING OF ECONOMIC-COST MODEL OF INFORMATION SECURITY RISKS MANAGMENT BY THE USE...
  Архипов, Олександр Євгенійович; НТУУ «КПІ»; Скиба, Андрій Володимирович; НТУУ «КПІ»; Хоріна, Олена Іванівна; НАПН України
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • ABOUT NETWORKS PES16–4, PES16–2 AND PES16–1, CREATED ON THE BASIS NETWORK PES16–8
  Туйчиев, Гулом Нумонович; Національний університет Узбекистана
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • FAST ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING k - DIMENSIONAL APPROXIMATIONS OF BOOLEAN FUNCTIONS
  Олексійчук, Антон Миколайович; НТУУ «КПІ»; Конюшок, Сергій Миколайович; НТУУ «КПІ»; Сторожук, Артем Юрійович; НТУУ «КПІ»
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
 • SYSTEM ANALYSIS OF MULTICRITERION OPTIMIZATION PROBLEM FOR INFORMATION SYSTEM...
  Коваленко, Юлія Борисівна; Національний авіаційний університет
  Ukrainian Information Security Research Journal
  2015-03-25
  View Record | View Original
76 - 100 of 709 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library