Electronics and Control Systems

Magazine   is a   list of scientific   publications   HAC of Ukraine , which  are   the main results of   published   theses   in engineering sciences. Language : Ukrainian,  Russian, English Founded: 2003   to 2010   published under the   title " Proceedings  of the National   Aviation University.   Serie " Electronics and  control systems " ISSN: 1990-5548 ICV 2014 ( Index Copernicus ): 56.69 Impact-factor RINC  2012: 0,059 Certificate of registration : KB  № 16720-5292   from   21.05.2010   PR Language : Ukrainian,  Russian, English Founder of   National   Aviation University Editor -in-Chief :   Sineglazov   Victor M. , IEEE Senior Member, Doctor of Engineering Science, Professor Deputies of Editor-in-Chief:  Tunik Ananoliy A., IEEE Senior Member, Doctor of Engineering Science? Professor Yanovsky Feliks J., IEEE Fellow, Doctor of Engineering Science, Professor Executive Secretary:   Sushchenko   Olga A. ,  Doctor of Engineering Science , Associate  Professor Editorial Board Members:   A.J.  Biletskiy ,   Francois Le Chevalier (Netherlands),  L.Ya.  Ilnitskiy ,  L.A.  Kalyaev (Russia) , Kzhishtof Kulpa (Poland) ,   Lyubka Doukovska (Bulgaria),  V.V.  Nechaev (Russia), I.G.   Prokopenko ,  L.V.   Sibruk ,  V.M.  Tomashevsky (NTU “KPI” named after Igor Sikorsky), V.V.  Vasiliev   ( Corr.  Academy of Sciences   of Ukraine),  George T. Schmidt (IEEE Fellow, Cambridge, USA) Editorial address : National  Aviation University   Avenue   Komarova , 1, Kyiv, Ukraine, 03680  Tel. : ( 044)  406-74-55

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • Акустична енергія за умови керованої глибини різання композиційного матеріалу
  Filonenko, S. F.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Прецедентний метод визначення розпливчатих меж безпечних областей у разі спільного руху...
  Sherstjuk, V. G.; Херсонський національний технічний університет; Zharikova, M. V.; Херсонський національний технічний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Класифікатор глибокого навчання на основі нейронної мережі NEFCLASS
  Chumachenko, O. I.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Автоматизоване проектування вітроенергетичних установок з комбінованим ротором
  Sineglazov, V. M.; Національний авіаційний університет; Ziganshin, A. A.; Національний авіаційний університет; Vasylenko, M. P.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Оцінювання параметрів руху великогабаритного об’єкту методом найменших квадратів
  Rudakova, G. V.; Херсонський національний технічний університет; Polyvoda, O. V.; Херсонський національний технічний університет; Omelchuk, A. A.; Херсонський національний технічний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Робастні властивості l1-оптімального автопілоту бічного руху ПІ-типу
  Azarskov, V. N.; Національний авіаційний університет; Zhiteckii,, L. S.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України; Pilchevsky, A. Yu.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України; Solovchuk, K. Yu.; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Антенна решітка для радіомоніторингу
  Ilnytsky, L. Y.; Національний авіаційний університет; Sibruk, L. V.; Національний авіаційний університет; Polishchuk, D. V.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Нетрадиційні кватерніони і пентаніони в задачах інерціальної орієнтації
  Panov, A. P.; Европейська академія природознавства; Ponomarenko, S. A.; Державний науково-дослідний інститут авіації
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Особливості керування в режимах стеження
  Sushchenko, O. A.; Національний аваційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Нестаціонарна модель робастно-оптимальної системи керування морськими рухомими...
  Timchenko, V. L.; Національний університет кораблебудування; Ukhin, O. A.; Національний університет кораблебудування; Lebedev, D. O.; Національний університет кораблебудування
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Авіаційна навігаційна система на основі поляриметричних технологій
  Klochan, A. E.; Національний транспортний університет; Al-Ammouri, A.; Національний транспортний університет; Romanenko, V. G.; Національний авіаційний університет; ronko, V. D.; Національний авіаційний університ
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Алгоритм синтезу спостерігача сигналів керування рухомого об’єкту
  Bezkorovainyi, Y. M.; Національний авіаційний університет; Ermolaeva, O. V.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Визначення орієнтації на основі геометричних співвідношень
  Ryzhkov, L. M.; Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Точність систем автоматичного розпізнавання мовлення, навчених на зашумленому мовленні
  Prodeus, A.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»; Kukharicheva, K.; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
  Electronics and Control Systems
  2016-09-26
  View Record | View Original
 • Обробка статистичних даних помилок авіаційного оператора з метою прогнозування його...
  Kozhokhina, O. V.; Національний авіаційний університет; Gribov, V. M.; Національний авіаційний університет; Blahaia, L. V.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • STABILITY OF RETRIAL QUEUЕING SYSTEM M/D/1 WITH LOSSES
  Koba, O. V.; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Про робочий набір для динамічного розподілу пам’яті
  Yurchenko, A. S.; Національний авіаційний університет; Kozlov, A. P.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Метод скінченних об’ємів до розв’язання рівнянь Нав’є–Стокса для вертикально-осьових...
  Sineglazov, V. M.; Національний авіаційний університет; Ziganshin, A. A.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних...
  Aralova, N. I.; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України; Klyuchko, O. M.; Національного Авіаційного університету; Mashkin, V. I.; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України; Mashkin, I. V.; Київський університет ім. Бориса Грінченка
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Моделювання розмаха зміни напруги на основі теорії порядкових статистик
  Prokopenko, I. G.; Національний авіаційний університет; Churina, О. J.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Моделювання закономірностей зміни енергії акустичного випромінювання для керування...
  Filonenko, S. F.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Алгоритм формування та вибору інформативних ознак в базі даних...
  Mukhina, M. P.; Національний авіаційний універститет; Prymak, A. P.; Національний авіаційний університет; Babeniuk, A. N.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Аналіз сонячних зарядних контролерів
  Karabetsky, D. Р.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Оптимальний вибір комплексу технічних засобів системи візуальної навігації БПЛА
  Sineglazov, V. M.; Національний авіаційний університет; Ischenko, V. S.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
 • Аналіз потенціюючого цифро-аналогового перетворювача з урахуванням неідеальностіості...
  Sergeyev, I. Yu.; Національний авіаційний університет
  Electronics and Control Systems
  2016-06-22
  View Record | View Original
126 - 150 of 872 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library