HiTech journal

Hi Tech magazine (HI Tech) is a high-tech agency. HiTech magazine is one of the tools for realizing the organization's policy - to assist in researching, developing, implementing and promoting modern, highly efficient and innovative technology solutions.   Списание Hi Tech (HI Tech) е високотехнологична агенция. Списанието HiTech е един от инструментите за реализиране на политиката на организацията - да подпомага изследването, разработването, внедряването и насърчаването на модерни, високоефективни и иновативни технологични решения.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА НАДЕЖДНИ ИМПУЛСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
  Георгиев, Антон Славчев; Василев, Росен; Тошков, Ангел; Янков, Калин; Гарипова, Юлия
  HiTech journal
  2021-04-17
  View Record | View Original
 • ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ В КРИЗА COVID-19
  Жечева, Веселина
  HiTech journal
  2020-12-20
  View Record | View Original
 • АНАЛИЗ НА ПРАКТИКИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ В СЕКТОРА НА...
  Toshkova, Mariya Angelova
  HiTech journal
  2020-12-20
  View Record | View Original
 • ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ЕКСПРОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА...
  Георгиев, Антон Славчев; Гарипова, Юлия; Янков, Калин Христов; Папанчев, Тончо Христов
  HiTech journal
  2020-12-20
  View Record | View Original
 • МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА СТРУКТУРАТА НА ОДИТОРСКИТЕ ПРАКТИКИ
  Majid, Jasminne Angelova
  HiTech journal
  2020-12-20
  View Record | View Original
 • ФИРМЕНА КУЛТУРА ИЛИ КУЛТУРА НА РАБОТНОТО МЯСТО
  Toshkov, Angel
  HiTech journal
  2020-12-20
  View Record | View Original
 • МЕДИЙНИЯТ ОБРАЗ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИК ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
  Vladkova, Mileva Dimitrova
  HiTech journal
  2019-12-29
  View Record | View Original
 • ОСНОВНИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ОДИТ
  Majid, Jasminne
  HiTech journal
  2019-12-29
  View Record | View Original
 • ДАКТИЛНА СИСТЕМА "S101"
  Стефанов, Стефан
  HiTech journal
  2019-12-27
  View Record | View Original
 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ В СЕКТОРА НА СЧЕТОВОДНИТЕ...
  Toshkova, Mariya
  HiTech journal
  2019-12-23
  View Record | View Original
 • ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИМИДЖ
  Toshkova, Mariya
  HiTech journal
  2019-12-23
  View Record | View Original
 • TACTILE SYSTEM ‘M101’
  Стефанов, Стефан
  HiTech journal
  2019-06-10
  View Record | View Original
 • Innotool, инструмент, предназначен за мениджърите на МСП за преодоляване на...
  Жечева, Веселина
  HiTech journal
  2018-09-30
  View Record | View Original
 • Концепция за развитие и организационната структура на център за високи постижения
  Жечева, Веселина
  HiTech journal
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • Основни функции, роли и отговорности в напълно разгърнат център за върхови технологии
  Nikolova, Evgeniya; Jecheva, Veselina
  HiTech journal
  2018-06-30
  View Record | View Original
 • Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и...
  Toshkov, Angel
  HiTech journal
  2018-02-09
  View Record | View Original
 • Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и...
  Toshkov, Angel
  HiTech journal
  2017-12-31
  View Record | View Original
 • Приложение на изкуствени невронни мрежи за гласово разпознаване на български език
  Georgieva, Penka Valkova; Hasanov, Hasan Mehmedov
  HiTech journal
  2017-12-23
  View Record | View Original
 • Подреждане на Думи с Минимум Ресурси
  Мукелов, Райчо
  HiTech journal
  2017-11-28
  View Record | View Original
 • Разработване и тестване на система за управление на температурата на термобарокамера...
  Златев, Димитър
  HiTech journal
  2017-10-02
  View Record | View Original
 • Изследване и сравнителен анализ на експлоатационната надеждност на изделия с...
  Гарипова, Юлия Георгиева
  HiTech journal
  2017-08-14
  View Record | View Original
 • Емпиричен бейсовски подход при работа с медицински данни
  Георгиев, Антон Славчев
  HiTech journal
  2017-05-01
  View Record | View Original
 • Управление на информационните технологии в университетите – концептуални и практически...
  Божинов, Божидар
  HiTech journal
  2017-03-07
  View Record | View Original
 • Statistical method for the purpose of medical research based on involvement of a...
  Георгиев, Антон Сл.; Георгиев, Цветослав А.
  HiTech journal
  2017-02-21
  View Record | View Original

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library