Actual problems of sociology, psychology, pedagogy

The results of theoretical, applied and scientific and experimental research on topical issues in sociology, psychology and pedagogy. For scientists, teachers, social workers, psychologists, practical, and students.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ПЕРШОКЛАСНИКАМИ
  Свініцька, М. І.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ІЗ ІСТОРІЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ
  Кобзар, А. О.; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • «ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СИТУАЦІЇ»: ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЙНИХ УТОЧНЕНЬ
  Виноградов, О.Г.; Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», кандидат психологічних наук, доцент
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНЦЕПЦІЯ,...
  Приходько, І. І.; Національна академія Національної гвардії України
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВЧЕНИХ НА СУТНІСТЬ І СТРУКТУРУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
  Норкіна, I.І.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультету психології, студентка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА
  Нагорна, Г. О.; Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової, доктор педагогічних наук, професор
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ...
  Макеєва, О. А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ. (МЕТОДОЛОГІЯ ТА РОЗВИТОК У ПЕРІОД...
  Дубровський, Г. Р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПСИХОТРАВМА ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРОБЛЕМНОЇ МОЛОДІ, ЯКА...
  Лазоренко, Б. П.; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • НЕВРОЗОГЕННІ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ СИБЛІНГОВОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ
  Корнієнко, О. Ю.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, аспірант
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ КОМБАТАНТІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
  Булан, А. А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ПЕРЕСІЧНОГО АКТОРАВ УМОВАХ ВІЙНИ ТА МИРУ
  Траверсе, Т. М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
  Кравчук, О. В.; Уманський державний педагогічний Університет імені Павла Тичини, кандидат педедагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА
  Плівачук, К. В.; КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  Іванова, О. В.; Національна академія внутрішніх справ; Чижевський, С. О.; Головне управління національної гвардії україни
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ
  Великодна, І. В.; «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», аспірантка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИКА ПІДТРИМАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я...
  Ніздрань, О. А.; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСТРУКТУ
  Павельчук, С.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, аспірант
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ЕТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ У...
  Москаленко, А. М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АВТОНОМІЗАЦІЇ ВНЗ
  Деркач, О. А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХО-СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
  Вознесенська, О. Л.; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • FORMATION OF ANATOLIY ALEKSYUK AS AN EDUCATOR AND SCIENTIST
  Bakhmach, L.; Taras Shevchenko National University of Kyiv, PhD student, the department of Psychology
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • РЕФЛЕКСИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Кунцевська, А. В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ ПРЕДСТАВНИКАМИ РІЗНИХ ВИДІВ...
  Кириленко, Т. С.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології; Тупік, К. О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, студентка 4 курсу
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
 • МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХІРУРГІЇ
  Блінов, О. А.; Національний авіаційний університет
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2016-11-07
  View Record | View Original
1 - 25 of 621 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library