Actual problems of sociology, psychology, pedagogy

The results of theoretical, applied and scientific and experimental research on topical issues in sociology, psychology and pedagogy. For scientists, teachers, social workers, psychologists, practical, and students.

More Information...

Sort By:   Publication Date  |  Title
 • ТЕОРЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ В СОЦІОЛОГІЇ ЯК РЕФЛЕКСИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ЛОГІКО-ГНОСЕОЛОГІЧНА ПРОЦЕДУРА
  Судаков, В.І.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА САМОЗАЙНЯТІСТЬ: СТАТИСТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ТА...
  Сірий, Є.В; ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики»
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • ПРАКТИКИ СПОЖИВАННЯ В ФОКУСІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ : СПОЖИВАННЯ ЕМОЦІЙ ЗАМІСТЬ...
  Настояща, К.В; ІКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ФОРМУЛІ… ПОШУКИ ОПТИМАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ
  Чепак, В.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • МЕТОДИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМІВ У ВИКЛАДАННІ ГЕНДЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
  Червінська, Т.Г.; Київський національний університет імені тараса Шевченка, кандидат соціологічних нау
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • ДЕТЕРМІНІСТСЬКІ СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН
  Яворська, Є.Ф.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
  Бех, В.П.; Бех, Ю.В.; Туленков, М.В.
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИБОРЦІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
  Безрукова, О.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Безрукова, К.М; політичний консультант
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СПОЖИВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ...
  Лапіна, В.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • ЧИ Є ШАНС У ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАЛИШИТИСЯ «ВИЩОЮ»?
  Чудовська, І.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • БРЕНД ЯК СОЦІОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА БРЕНДІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Вілкова, О.Ю.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • НЕДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
  Мазурик, О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Склярова, І.А.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • КУЛЬТУРНІ ОРІЄНТАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ ПОШУКІВ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ
  Слюсаревський, Н.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2020-03-25
  View Record | View Original
 • ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІЛЬНИХ ЗМІН В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ...
  Судаков, Володимир Іванович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, доктор соціологічних наук, професор
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • НАУКА ЯК ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ГЕОКУЛЬТУРНОГО СУБ’ЄКТА
  Гаврилюк, Юрій Миколайович; Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва, доцент кафедри філософії, історичних та соціальних дисциплін.
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • КОНСТИТУЮВАННЯ ЕТНІЧНОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  Аза, Лариса Олександрівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, доктор соціологічних наук
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ
  Дроздова, І. П.; Харківська державна академія дизайну і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор; Чадаєва, К. Ю.; Харківська державна академія дизайну і мистецтв,кандидат історичних наук, доцент; Грень, Л. М.; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кандидат педагогічних наук, доцент
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИЩИХ...
  Довбня, Олена Миколаївна; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва кандидат філософських наук, доцент
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ АГРАРНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ
  Кравцов, Анатолій Іванович
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ...
  Волошан, Михайло Михайлович; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва кандидат філософських наук, доцент; Волошан, Г. А.
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • ОБРЯД, РИТУАЛ, НОРМА І ПРАВИЛО: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗІВ ЗВ ’ЯЗКУ В ТЕОРІЇ ПРАКТИК
  Настояща, Катерина Василівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, докторант кандидат соціологічних наук, доцент
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА У ПОСТСЕКУЛЯРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  Мокрецова, Надія Яківна; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, кандидат філософських наук, доцент
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНТЕРФЕЙС ПОВСЯКДЕННОСТІ: ДИНАМІКА ПРЕФЕРЕНЦІЙ ТА ПРАКТИК ВИКОРИСТАННЯ
  Наумова, Марта Юріївна; Інститут соціології НАН України, старший науковий співробітник
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-12-09
  View Record | View Original
 • АНТАГОНІЗМИ КУЛЬТУРИ ІНДУСТРІАЛІЗМУ В СУПЕРЕЧЛИВИХ УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ...
  Яворська Є.Ф., Яворська Є.Ф.
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-09-01
  View Record | View Original
 • СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ПРАЦІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
  Петрушина Т. О., Петрушина Т. О.; Інститут соціології НАН України, завідувач відділу економічної соціології, доктор соціологічних наук, професор.
  Actual problems of sociology, psychology, pedagogy
  2019-09-01
  View Record | View Original
Next Page >> 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library